aktualno arhiv vse     Število vpisov: 41
Naslov Datum vpisa
DOLGOROČNE TERJATVE – Dolgoročni dani predujmi za nakup opreme 07.08.2020
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja je dogovorjeno obračunavanje obresti 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Druge kratkoročne terjatve - Nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (refundacija) 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Druge kratkoročne terjatve – Povračilo škode s strani zavarovalnice 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - Davčna izvršba na denarne terjatve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - komisijska prodaja v svojem imenu za račun komitenta - vidik komisionarja 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - komisijska prodaja v svojem imenu za račun komitenta - vidik komitenta 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - komisijska prodaja z odkupom blaga od komitenta - vidik komisionarja 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - komisijska prodaja z odkupom blaga od komitenta - vidik komitenta 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - nezaračunano blago in storitve 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - odstop terjatve namesto izpolnitve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - poravnava na podlagi nakazila (asignacija) 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - poravnava na podlagi pobota (kompenzacija) 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – factoring 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – prodaja terjatve/odkup terjatve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 29.09.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 02.10.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - tečajne razlike 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev – odobreni letni popusti 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev – odobreni popusti za predčasno plačilo 05.10.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve povezane s finančnimi prihodki – Obresti zaradi zamude pri plačilu 06.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 41