aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 18.09.2017
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 31.12.2017 18.10.2017
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 31.12.2017 12.10.2017
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 18.09.2017
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 18.09.2017
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 18.10.2017
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2016 18.10.2017
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2017 18.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8