O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 23.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov)

Opis primera

SI-1 je z SI-2 sklenil najemno pogodbo za nepremičnino-poslovni prostor (SI-1 najemodajalec, SI-2 najemojemalec). SI-1 je najem uvrstil med poslovni najem. Najemnina se zaračunava za obdobje koledarskega meseca v znesku 800 € (cena brez DDV). Poleg najemnine se zaračunavajo (prefakturirajo) tudi stroški rabe nepremičnine (obratovalni stroški - elektrika, voda, odvoz smeti).

Dobavitelji so obratovalne stroške za september leta L SI-1-ju zaračunali v začetku oktobra leta L. Zneski obratovalnih stroškov so znašali:

  • elektrika               50 € + DDV po davčni stopnji 22% 11 € = skupaj 61 €
  • ogrevanje             20 € + DDV po davčni stopnji 22% 4,40 € = skupaj 24,40 €
  • voda                     10 € + DDV po davčni stopnji 9,5% 0,95 € = skupaj 10,95 €
  • odvoz smeti         10 € + DDV po davčni stopnji 9,5% 0,95 € = skupaj 10,95 €

SI-1 je račun najemnino september leta L izdal 15.10. leta L.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga (določeni prefakturirani stroški) oz. opravljanja storitev, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, najemnina je oproščena plačila DDV po 2. točki 44. člena ZDDV-1 - SI-1 in SI-2 v zvezi z najemom davčnemu organu-FURS nista predložila izjave po 45. členu ZDDV-1, plačnik DDV je SI-1 skladno s 1. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45