O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 23.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z DDV (izjava po 45. členu ZDDV-1), stroški uporabe nepremičnine so vključeni v najemnino

Opis primera

SI-1 je z SI-2 sklenil najemno pogodbo za nepremičnino-poslovni prostor (SI-1 najemodajalec, SI-2 najemojemalec). SI-1 je najem uvrstil med poslovni najem. Najemnina se zaračunava za obdobje koledarskega meseca v znesku 800  € (cena brez DDV) in vključuje tudi stroške rabe nepremičnine (obratovalni stroški - elektrika, voda, odvoz smeti).

Za najemnino september leta L je SI-1 30.09. leta L izdal račun v znesku 800 € + DDV po davčni stopnji 22%.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija opravljanja storitev, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, davčna stopnja za najemnino 22% - SI-1 in SI-2 sta v zvezi z najemom davčnemu organu-FURS predložila izjave skladno s 45. členom ZDDV-1, plačnik DDV je SI-1 skladno s 1. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45