O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 22.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin - najemnina za premičnino

Opis primera

SI-1 je z SI-2 sklenil najemno pogodbo, na podlagi katere je SI-2 izročil v rabo premičnino-stroj, SI-2 pa mu za to plačuje najemnino.  SI-1 je najem uvrstil med poslovni najem. Najemnina se zaračunava za obdobje koledarskega meseca v znesku 500 € (cena brez DDV).  

Za najemnino september leta L je SI-1 30.09. leta L izdal račun v znesku 500 € + DDV po davčni stopnji 22%.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija opravljanja storitev, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, davčna stopnja 22%, plačnik DDV je SI-1 skladno s 1. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45