O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 22.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – spodbuda za sklenitev najema za nepremičnino v obliki oprostitve plačila najemnine

Opis primera

SI-1 je z SI-2 sklenil najemno pogodbo za obdobje petih (5) let (SI-1 najemodajalec, SI-2 najemojemalec). Pogodbeno dogovorjen neto znesek najemnine (vrednost brez DDV) znaša 9.600 € na leto. Ker je SI-1 želel, da bi SI-2 sklenil najemno pogodbo, ga je poskušal »privabiti« z ugodnostjo v obliki oprostitve plačila najemnine za prvo leto najema. SI-2 je ponujeno ugodnost sprejel in sklenil najemno pogodbo, ki je vključevala določbo o oprostitvi plačila najemnine za prvo leto najema.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • začetek najema je 1.1. leta 1,

  • najemnina se zaračunava enkrat (1x) na leto,

  • vidik DDV in plačil najemojemalca nista prikazana.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46