O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 22.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki – Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - državna podpora prejeta za pridobitev (nakup) opredmetenega osnovnega sredstva

Opis primera

SI se je prijavil na razpis o sofinanciranju spodbujanja podjetništva oz. investicij, ki ga je objavil organ države Republike Slovenije (npr. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) oz. proračunski uporabnik (npr. Javni sklad RS za podjetništvo). Ključne določbe (pogoji) razpisa so bili:

 • sofinanciranje obsega samo t.i. upravičene stroške dejavnosti/ projekta,
 • upravičeni stroški obsegajo nakup novih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb);  DDV od nakupa opredmetenih sredstev se ne šteje kot upravičen strošek,
 • obseg sofinanciranja upravičenih stroškov 80%,
 • najvišji možni znesek sofinanciranja je omejen na 40.000 €,
 • sofinanciranja se opravi na podlagi zahtevka za izplačila - zahtevek je možno vložiti samo za plačane upravičene stroške,
 • prejemnik sofinanciranja mora v dveh letih po letu prejema sofinanciranja povečati število zaposlenih za najmanj 5% in povečati dodano vrednost,
 • prejemnik sofinanciranja mora sofinancirana opredmetena osnovna sredstva ohraniti v lasti najmanj 3 leta,
 • v primeru neizpolnjevanja pogojev o povečanju števila zaposlenih, povečanju dodane vrednosti ali obdobju ohranitve lastništva osnovnih sredstev mora prejemnik sofinanciranja izplačana sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema izplačila do dneva vračila.

SI je bil na razpisu izbran in je z organom države oz. proračunskim uporabnikom sklenil pogodbo o sofinanciranju njegove dejavnosti/ projekta. Po sklenitvi pogodbe je SI od dobavitelja v Sloveniji v kupil dva nova stroja:

 • stroj 1: nakupna cena 21.000 € + DDV po davčni stopnji 22%; storitve neposredno pripisljive usposobitvi stroja za nameravano uporabo so znašale 1.000 € + DDV po davčni stopnji 22 %,
 • stroj 2: nakupna cena 30.000 € + DDV po davčni stopnji 22%; storitve neposredno pripisljive usposobitvi stroja za nameravano uporabo so znašale 1.000 € + DDV po davčni stopnji 22 %.

Po plačilu stroja je pri državnem organu oz. proračunskem uporabniku vložil zahtevek za izplačilo sofinanciranja. Ob vložitvi zahtevka je presodil, da bo podporo prejel (da bo zahtevek izplačan) in da jo bo tudi obdržal (da mu je ne bo treba vračati), ker bo izpolnil vse na prihodnost vezane pogoje iz pogodbe o sofinanciranju. Državni organ oz. proračunski uporabnik je SI-jev zahtevek odobril in mu na transakcijski račun izplačal (nakazal) sredstva sofinanciranja v znesku 40.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • amortizacija strojev 1 in 2 v prvem poslovnem letu 3.312 €, od tega 2.500 € obračunano od amortizirljivega zneska financiranega s sredstvi sofinanciranja.

 

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45