O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup blagovne znamke

Opis primera

SI-1 je od SI-2 kupil blagovno znamko za ceno 50.000 € + DDV po davčni stopnji 22%. Ocenil je, da mu blagovna znamka gospodarske koristi prinašala nedoločen čas, zato jo je razvrstil med neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Datum vpisa
NEOPREDMETNA SREDSTVA – Spletna stran – pridobitev z nakupom 27.12.2018
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Programska oprema (licenca za uporabo računalniškega programa) - Amortiziranje 08.11.2017
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Stavbna pravica - odplačna ustanovitev stavbne pravice 07.11.2017
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup seznama odjemalcev 07.11.2017
NEOPREDMETENA SREDSTVA - Premoženjske in druge pravice - Nakup programske opreme (licenca za uporabo računalniškega programa) 07.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5