O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ZALOGE - Prevrednotenje zalog zaradi oslabitve - proizvodi, trgovsko blago

Opis primera

SI opravlja proizvajalno in trgovsko dejavnost. Pri letnem popisu zalog je ugotovil:

 • 10 kosov proizvoda P je poškodovanih, zato jih ne bo možno prodati po redni prodajni ceni,
 • trgovsko blago T1 je iz vidika prodaje zastarelo (se več ne prodaja dobro - nekurantno blago),
 • pri trgovskem blagu T2 je prišlo do znižanja tržnih cen.

SI je potrebo po prevrednotenju zaloge proizvoda P ter trgovskega blaga T1 in T2  presodil na podlagi naslednjih podatkov

> Proizvod P

 • metoda za vrednotenje zmanjšanja količine:  zaporedne cene (FIFO)
 • stanje zaloge:  količina 50 / knjigovodska vrednost 2.590 € (5 kos a 50 € + 45 kos a 52 €)
 • ista iztržljiva cena za nepoškodovane kose:  70 €/kos
 • čista iztržljiva cena za poškodovane kose:  35 €/kos

> Trgovsko blago T1

 • metoda za vrednotenje zmanjšanja količine:  zaporedne cene (FIFO)
 • stanje zaloge:  količina 100 / knjigovodska vrednost 500 € (100 kos a 5 €)
 • čista iztržljiva cena:  2 €/kos

> Trgovsko blago T2

 • metoda za vrednotenje zmanjšanja količine:  zaporedne cene (FIFO)
 • stanje zaloge:  količina 1.000 / knjigovodska vrednost 1.200 € (900 kos a 10 € + 100 kos a 8 €)
 • čista iztržljiva cena:  11 €/kos

Ugotovitve SI glede potrebe po prevrednotenju zalog so bile:

 • prevrednotenje proizvodov P:  nepoškodovani kosi - ne (čista iztržljiva vrednost je večja od knjigovodske vrednosti); poškodovani kosi - da (čista iztržljiva vrednost je manjša od knjigovodske vrednosti),
 • prevrednotenje trgovskega blaga T1:  da (čista iztržljiva vrednost je manjša od knjigovodske vrednosti),
 • prevrednotenje trgovskega blaga T2:  ne (čista iztržljiva vrednost je večja od knjigovodske vrednosti).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Uporaba lastnih zalog trgovskega blaga za razkuževanje prostorov v trgovskem podjetju 22.04.2020
ZALOGE – Uvoz blaga iz tretje države 25.03.2020
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Unije – brezplačni artikli so prejeti v sklopu plačljive nabave 24.12.2018
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Slovenije 17.12.2018
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - nakup rabljenega prevoznega sredstva pri dobavitelju-davčnem zavezancu iz druge države članice Unije 16.08.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36