O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - Davčna izvršba na denarne terjatve

Opis primera

SI-1 terja kupca SI-2 za 1.830 € – rok plačila 31.10.LLLL in dolguje državi Sloveniji 2.000 € dospelih davčnih obveznosti. Davčni organ (FURS) je 10.10.LLLL izdal sklep o davčni izvršbi na denarne terjatve, s katerim je SI-1 zarubil terjatev do SI-2, SI-2 pa je naložil, da zarubljeni znesek terjatve plača na v sklepu naveden javnofinančni račun. Sklep o davčni izvršbi je bil SI-2 vročen 13.10.LLLL. SI-1 zoper sklep ni vložil pritožbe, SI-2 sklepu o davčni izvršbi ni ugovarjal, tretje osebe zoper sklep niso vložile ugovora tretjega. SI-2 je 31.10.LLLL skladno s sklepom o davčni izvršbi na v sklepu naveden javnofinančni račun nakazal 1.830 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40