O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – prodaja terjatve/odkup terjatve

Opis primera

SI-1 terja kupca SI-2 za 24.400 € in kupca SI-3 za 12.200. Terjatev do SI-2 še ni zapadla, terjatev do SI-3 je že zapadla.

SI-1 in SI4 sta sklenila pogodbo, s katero se je:

  • SI-1 zavezal, da bo terjatev do SI-2 in SI-3 prenesel na SI-4 in da mu bo prepustil vse pravice iz prenesenih terjatev,
  • SI-4 zavezal, da bo SI-1 plačal 21.960 € za terjatev do SI-2 (90% nominalne vrednosti terjatve) in 6.100 € za terjatev do SI-3 (50% nominalne vrednosti terjatve).

Pogodba ni vsebovala del credere klavzule, da SI-1 odgovarja za izterljivost odstopljenih terjatev.

SI-1 je kupca SI-2 in SI-3 obvestil, da je terjatve prenesel na SI-4 in da naj zato svoje obveznosti poravnata SI-4. SI-4 je na podlagi pogodbe na transakcijski račun SI-1 nakazal 28.060 € (21.960 € za odstopljeno terjatev do SI-2 in 6.100 € za odstopljeno terjatev do SI-3).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40