O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - odstop terjatve namesto izpolnitve

Opis primera

SI-1 in SI-2 sta sklenila pogodbo o odstopu terjatve (cesija), na podlagi katere je SI-2 svoj dolg 2.440 € do SI-1  namesto v denarju delno izpolnil (poravnal) s terjatvijo 1.830 €, ki jo je imel do SI-3, razliko pa je plačal v denarju z nakazilom na poslovni transakcijski račun SI-1. SI-2 je o odstopu terjatve obvestil SI-3, ki je nato/zato svojo obveznost namesto SI-2 izpolnil SI-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40