O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - poravnava na podlagi pobota (kompenzacija)

Opis primera

SI-1 dolguje SI-2 1.830 € (vrednost z DDV) – rok plačila 25.09.LLLL, SI-2 pa dolguje SI-1 2.440 € (vrednost z DDV) – rok plačila 02.10.LLLL.

SI-1 je 04.10.LLLL SI-2 podal izjavo o pobotu terjatve 1.830 € z obveznostjo 2.440 €. Ker je terjatev SI-1 do SI-2 s pobotom prenehala samo delno, je SI-2 razliko plačal z nakazilom na poslovni transakcijski račun SI-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40