O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Poslovne terjatve – Terjatve za DDV plačan v tujini

Opis primera

SI izkazuje med opredmetenimi osnovni sredstvi tovorno vozilo, katerega uporablja za namene opravljanja dejavnosti (pri ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev, dajanju v najem). Za tovorno vozilo je v septembru leta L kupil gorivo v Nemčiji pri davčnem zavezancu iz Nemčije-DE in v Avstriji pri davčnem zavezancu iz Avstrije-AT. DE je za dobavljeno (prodano) gorivo 20.09. leta L izdal račun v znesku 800,00 € + (nemški) DDV po davčni stopnji 19%. AT je za dobavljeno (prodano) gorivo 22.09. leta izdal račun v znesku 800,00 € + (avstrijski) DDV po davčni stopnji 20%.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI ocenjuje za verjetno, da bo v Nemčiji in Avstriji plačan DDV dobil povrnjen na podlagi zahtevka za vračilo, ki ga bo vložil skladno z določili 74.h člena ZDDV-1 v povezavi z določili Direktive Sveta 2006/112/ES in Direktive Sveta 2008/9/ES,

  • plačilo dobavitelju ni prikazano.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40