O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Druge kratkoročne terjatve - Nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (refundacija)

Opis primera

SI je zaposlenemu (delavcu v delovnem razmerju) za mesec M obračunal plačo, nadomestilo plače in povračila stroškov. Obračunani zneski so bili izplačani v mesecu M+1 in so znašali:

  • prispevki v breme delodajalca (skupna prispevna stopnja 16,10%) 136,86 €,
  • bruto plača 0,00 €,                                                         
  • bruto nadomestilo plače v breme delodajalca 425,00 €,
  • bruto nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 425,00 €,
  • prispevki v breme delojemalca (skupna prispevna stopnja 22,10%) 187,85 €,
  • akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 70,00 €
  • povračila stroškov v zvezi z delom – prehrana med delom in prevoz na delo in z dela 0,00 €.

SI je za izplačano nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZZZS predložil zahtevek za povračilo (refundacijo) v znesku 487,62 € (bruto nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 425,00 € + pripadajoči prispevki v breme delodajalca (prispevki »na bruto«)  67,62 €). ZZZS je predloženemu zahtevku ugodil in na SI-jev poslovni TRR nakazal povračilo 487,62 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI spremlja obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki iz plač, prispevki na plače) v okviru skupine 25.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40