O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Terjatve za dohodnino od dohodka iz dejavnosti (obroki akontacije, razlika po obračunu) – pripoznanje obrokov akontacije davka ob nastanku davčne obveznosti kot terjatev in dolg

Opis primera

SI ima poslovno leto in davčno obdobje za dohodnino iz dejavnosti enako koledarskemu letu. Za leto L je plačeval mesečne obroke predhodne akontacije dohodnine (v nadaljevanju: AK-Doh) v višini 100 €. Obrok za posamezni mesec je plačal do 10. dne v naslednjem mesecu (za januar leta L v februarju leta L, za februar leta L v marcu leta L, ..., za december leta L v januarju leta L+1). Obroke AK-Doh je ob nastanku davčne obveznosti (zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo -> ZDavP-2 298. člen 4. odstavek) knjižil kot kratkoročne terjatve na kontu 162.

V davčnem obračunu dohodnine iz dejavnosti (v nadaljevanju: DO-DDD) za leto L je ugotovil osnovo za akontacijo dohodnine 6.000 € (zap. 19. DO-DDD) in akontacijo dohodnine 960 € (zap. 20 DO-DDD = osnova iz zap. 19 x davčna stopnja po dohodninski lestvici). Ker za leto L ni imel odbitka tujega davka, sprememb odbitka tujega davka in zneskov odtegnjenega davka, je ugotovil preveč obračunano prehodno akontacijo 240 € (zap. 27. DO-DDD).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37