O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve – Terjatev za presežek DDV po DDV-O

Opis primera

SI obračunava DDV za davčno obdobje koledarskega meseca. Stanje odbitnega in obračunanega DDV na zadnji dan meseca septembra leta L je po poslovnih knjigah znašalo:

  • odbitni DDV 9,5% od nabav od zavezancev s sedežem Sloveniji: 95 €, od tega je za 85,50 € pravica do odbitka DDV nastala v septembru leta L

  • odbitni DDV 22% od nabav od zavezancev s sedežem Sloveniji: 2.200 €, od tega je za 1.760 € pravica do odbitka DDV nastala v septembru leta L

  • obračunani DDV 22%:  1.100 €

V davčnem obračunu DDV za mesec september leta L je SI izkazal presežek DDV 746 €, za katerega ni zahteval vračila.

 

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40