O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve povezane s finančnimi prihodki – Obresti zaradi zamude pri plačilu

Opis primera

SI-1 je 20.08 leta L pripoznal terjatev do kupca SI-2 v znesku 12.200 € - rok plačila 25.09. leta L. SI-2 je plačilo računa opravil z 10-dnevno zamudo, zato mu je SI-1 zaračunal zamudne obresti v višini predpisanih v znesku 25 €. SI-1 je ocenil, da ne obstaja dvom o plačilu zamudnih obresti.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi:

  • zamudne obresti: odškodnina, ki ne podlega obračunu in plačilu DDV na podlagi 2. alineje 2. odstavka 13. člena PZDDV

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40