O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 02.11.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-17 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2016 ali pozneje.
Skladno z Uredbo Komisije EU št. 2017/1986 z dne 31. oktobra 2017 se po določbi C21 Priloge C MSRP-16 razveljavi MRS-17.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 02.11.2017
20. MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državene pomoči (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2018 02.11.2017
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 02.11.2017
10. MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43