O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 02.11.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-17 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2016 ali pozneje.
Skladno z Uredbo Komisije EU št. 2017/1986 z dne 31. oktobra 2017 se po določbi C21 Priloge C MSRP-16 razveljavi MRS-17.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 24
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2017 14.12.2017
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 01.01.2018 02.11.2017
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 02.11.2017
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2017 02.11.2017
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 24