O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 24.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Kapitalske rezerve - zneski drugih vplačil družbenikov na podlagi statuta

Opis primera

SI je družba z omejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom 100.000 € in ima dva družbenika-fizični osebi (FO). Poslovni delež družbenika FO-1 znaša 60 %, poslovni delež družbenika FO-2 znaša 40%. Družbenika sta 16.10. leta 1 skladno z družbeno pogodbo  soglasno sprejela sklep o vplačilu naknadnih vplačil in v njem med drugim določila:

  • družbenika FO-1 in FO-2 sta dolžna poleg osnovnih vložkov vplačati tudi naknadna vplačila v denarni obliki,
  • skupni znesek naknadnih vplačil znaša 100.000 €,
  • družbenika vplačata naknadna vplačila sorazmerno z njunima poslovnima deležema.

FO-1 in FO-2 sta vplačilo naknadnih vplačil opravila 26.10. leta 1 z nakazilom na transakcijski račun SI. 20.06. leta 3 sta družbenika FO-1 in FO-2 sprejela sklep o vračilu vplačila naknadnih vplačil, ki sta jih vplačala v letu 1. Po poteku treh mesecev od objave sklepa o vračilu (op. objava na spletni strani AJPES skladno z 11. členom ZGD-1) je SI družbenikoma vplačana naknadna vplačila vrnil z nakazilom na njun osebni transakcijski račun.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Osnovni kapital – izstop družbenika – prenehanje poslovnega deleža brez zmanjšanja osnovnega kapitala – drugi družbeniki prevzamejo nove osnovne vložke 16.11.2018
KAPITAL – Družba z omejeno odgovornostjo – lastni deleži in rezerve za lastne deleže – odtujitev (prodaja) lastnega poslovnega deleža 07.11.2018
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Prenesena čista izguba iz prejšnjih let - kritje iz čistega dobička poslovnega leta in s sprostitvijo kapitalskih rezerv 27.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Bilančna izguba 27.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Bilančni dobiček - Udeležba v bilančnem dobičku 27.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25