O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 08.08.2015
Uporaba do: 14.04.2017
Datum vpisa: 18.10.2017

Posebnost uporabe po 104., 105. in 106. členu prehodnih in končnih določb novele ZGD-1I:
- določbe 10. do 25., 36. in 83. člena tega zakona (tj. 53. do 59. in 62. do 67., ter 69. do 70.b člen NUBP zakona) se začnejo uporabljati 1. januarja 2016. Za razvrščanje in prerazvrščanje družb za poslovno leto 2015 se uporabljajo določbe o velikosti družb, ki so veljale do uveljavitve določb iz prejšnjega stavka;
- določbe spremenjenega in dopolnjenega 10.a člena zakona, razen tretje in četrte alineje drugega odstavka, se začnejo uporabljati 1. januarja 2016. Do začetka uporabe določb iz prejšnjega stavka se uporabljajo določbe 10.a člena zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona;
- se družbe se v roku enega leta od uveljavitve tega zakona uskladijo z dopolnjeno določbo prvega odstavka 495. člena zakona.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 06.05.2019
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 20.04.2019 24.04.2019
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 04.12.2018
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.03.2018 [!] 01.03.2018
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 09.12.2017 28.02.2018 12.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16