O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 16.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje trgovskega blaga na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije)

Opis primera

SI je poslovnemu subjektu s sedežem v Nemčiji (v nadaljevanju DE) prodal 1.000 kosov trgovskega blaga v skupni neto vrednosti (vrednost brez DDV) 10.000 € z rokom plačila 30 dni od dneva prodaje. Trgovsko blago je bilo iz skladišča SI odpremljeno 29.09.LLLL, račun je bil izdan 29.09. LLLL. Knjigovodska (nabavna) vrednost prodanega trgovskega blaga je znašala 6.000 €.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, oprostitev plačila DDV na podlagi 46. člena ZDDV-1 (dobava blaga v drugo državo članico EU opravljena drugemu davčnemu zavezancu), DE obračuna in plača DDV v Nemčiji skladno z določili nemške zakonodaje.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46