O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 04.04.2018

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MSRP-1 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev 01.01.2006 [!] 31.12.2019 18.09.2017
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 18.10.2017
08. MSRP 8 - Poslovni segmenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 18.10.2017
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 18.10.2017
16. MSRP 16 - Najemi 01.01.2019 [!] 28.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22