O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 09.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu

Opis primera

SI zaposluje 10 delavcev. Skladno z ZDR-1 in pogodbo o zaposlitvi so delavci v letu 1 imeli pravico do letnega dopusta. Povprečje pravice je znašalo 22 dni. Delavci so v letu 1 skupaj izrabili 200 dni letnega dopusta (povprečno 20 dni na delavca), neizrabljen preostanek 20 dni (povprečno 2 dni na delavca) pa se je prenesel v leto 2 skladno s 162. členom ZDR-1 (izraba preostanka do 30. junija naslednjega leta v dogovoru z delodajalcem).

Ker je pravica do izrabe preostanka letnega dopusta leta 1 v letu 2 nastala v letu 1, je SI vrednost preostanka letnega dopusta vračunal kot strošek dela leta 1. Za vračunavanje stroškov dela je sestavil predračun na podlagi naslednjih izhodišč (ocene):

 • delavci bodo do 30. junija leta 2  izrabili vseh 20 dni neizrabljenega letnega dopusta leta L,
 • povprečna bruto osnova za obračun nadomestila neizrabljenega letnega dopusta leta 1, ki bo izrabljen do 30. junija leta 2, bo znašala 1.200 € / mesec,
 • vračunan strošek dela leta 1 za neizrabljen letni dopusta leta 1, ki bo izrabljen v letu 2, znaša 1.393,20 €:
  • povprečna bruto osnova na dan = povprečna bruto osnova na mesec / povprečno število delovnih dni v mesecu = 1200 € / 20 dni = 60 €/dan
  • povprečno bruto nadomestilo na delavca = povprečna bruto osnova na dan x povprečno število dni neizrabljenega letnega dopusta leta L = 60€/dan x 2 dni = 120 €,
  • povprečno bruto nadomestilo skupaj = povprečno bruto nadomestilo na delavca x število delavcev = 120 € x 10 delavcev = 1.200 €,
  • prispevki v breme delodajalca = povprečno bruto nadomestilo skupaj x 16,10% = 1.200 € x 16,10% = 193,20 €
  • vračunan strošek dela leta L = povprečno bruto nadomestilo skupaj + prispevki v breme delodajalca = 1.200 € + 193,20 € = 1.393,20 €.

Delavci so do 30. junija leta 2  izrabili 18 dni preostanka letnega dopusta iz leta 1 (poprečno 1,8 dni na delavca), za neizrabljen preostanek 2 dni (povprečno 0,2 dni na delavca) pa so pravico do izrabe izgubili. SI je v letu 2 za izrabljenih 18 dni preostanka letnega dopusta iz leta 1 obračunal in izplačal nadomestilo v skupni višini 1.274,78 € (bruto nadomestilo plače + prispevki v breme delodajalca).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP 29.04.2020
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17