O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 05.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Regres za letni dopust

Opis primera

SI je zaposlenemu (delavcu v delovnem razmerju) obračunal regres za letni dopust za leto L. Regres je bil obračunan in izplačan v juniju leta L. Obračunani zneski so znašali:

  • bruto regres za letni dopust: 1.000 €,
  • akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 300 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • obračunan znesek regresa za letni dopust ne presega s 4. točko 3. odstavka 144. člena ZPIZ-2 predpisanega zneska, nad katerim se regres všteva v osnovo za prispevke za osebe v delovnem razmerju (70 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec),
  • SI spremlja obveznosti za akontacijo dohodnine zaposlenih v okviru skupine 25.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 09.10.2017
STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2 06.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15