O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 05.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (refundacija ZZZS)

Opis primera

SI je zaposlenemu (delavcu v delovnem razmerju) za mesec M obračunal plačo, nadomestilo plače in povračila stroškov. Obračunani zneski so bili izplačani v mesecu M+1 in so znašali:

  • prispevki v breme delodajalca (skupna prispevna stopnja 16,10%) 136,86 €,
  • bruto plača 0,00 €,
  • bruto nadomestilo plače v breme delodajalca 425,00 €,
  • bruto nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 425,00 €,
  • prispevki v breme delojemalca (skupna prispevna stopnja 22,10%) 187,85 €,
  • akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 70,00 €,
  • povračila stroškov v zvezi z delom – prehrana med delom in prevoz na delo in z dela 0,00 €.

SI je za izplačano nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije-ZZZS predložil zahtevek za povračilo (refundacijo) v znesku  487,62 € (bruto nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 425,00 € + pripadajoči prispevki v breme delodajalca)  67,62 €). ZZZS je predloženemu zahtevku ugodil in na SI-jev poslovni transakcijski račun nakazal povračilo 487,62 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI spremlja obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki iz plač, prispevki na plače) v okviru skupine 25.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 09.10.2017
STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2 06.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15