O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 05.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom – spremljanje obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki iz plač, prispevki na plače)

Opis primera

SI je zaposlenemu (delavcu v delovnem razmerju) obračunal plačo, nadomestilo plače in povračila stroškov za mesec M. Obračunani zneski so bili izplačani v mesecu M+1 in so znašali:

  • bruto plača 900,00 €,                                                     
  • bruto nadomestilo plače v breme delodajalca 100,00 €,
  • prispevki v breme delodajalca (skupna prispevna stopnja 16,10%) 161,00 €,
  • prispevki v breme delojemalca (skupna prispevna stopnja 22,10%) 221,00 €,
  • akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 80,60 €,
  • povračila stroškov v zvezi z delom 161,64 €, od tega 134,64 € prehrana med delom in 27,00 € prevoz na delo in z dela,
  • povračila stroškov v zvezi z delom – stroški službenih potovanj 100,00 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 09.10.2017
STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2 06.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15