O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (15) : Prikaži vse priloge (15)
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 03.01.2019
Članek nima posebnosti! Priloga I - Obrazec DDV-PPS.pdf
Priloga II - Obrazec DDV-DPS.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2015 22.12.2017 18.02.2018
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 01.01.2016 [!] 22.12.2017 10.10.2017
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 22.12.2017 18.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3