O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 07.03.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 01.03.2019
Članek nima posebnosti! Priloga - Tipologija dokumentov-del za vodenje bibliografije v sistemu Cobiss.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 50
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
STALIŠČE 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 13.06.2020 19.06.2020
STALIŠČE 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 13.06.2020 18.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje 13.06.2020 17.06.2020
STALIŠČE 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe o poustanovitvi 13.06.2020 16.06.2020
Stališče 10 - Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov 11.04.2009 12.06.2020 16.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 50