O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 16.01.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI STORITEV – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti – kratkotrajno delo po ZPDZC-1

Opis primera

SI je mikro gospodarska družba z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi. Fizična oseba (v nadaljevanju: FO) in SI sta se dogovorila, da bo FO pri SI opravljal kratkotrajno delo po Zakonu o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno-ZPDZC-1. FO je delo opravljal v decembru leta 1. SI je prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (v nadaljevanju: pavšal ZZ) plačal v januarju leta 2.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • zgled velja tudi za samozaposleno osebo z največ 10 zaposlenimi.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35
Naslov Datum vpisa
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih oblek za enkratno uporabo 03.04.2020
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih obraznih mask 02.04.2020
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
STROŠKI STORITEV - Stroški plačilnega prometa 30.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35