O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 17.12.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Slovenije

Opis primera

SI-1 opravlja dejavnost trgovine. Trgovsko blago kupuje tudi pri SI-2.

> Varianta A

SI-1 se z SI-2 dogovori za nakup 500 kosov trgovskega blaga A po ceni brez DDV 10 €. SI-2 poleg naročene količine 500 kos trgovskega blaga A dobavi še 20 kosov trgovskega blaga A brez obveznosti plačila.  Dobava brezplačnih 20 kosov je enostranska odločitev SI-2, tj. ni sestavni del dogovora med SI-1 in SI-2. SI-2 za dobavljeno blago izda račun v skupni vrednosti brez DDV 5.000 € + DDV po davčni stopnji 22% 1.100 €. Prevoz blaga od SI-2 do SI-1 na podlagi naročila SI-1 opravi SI-3. SI-3 za opravljen prevoz izda račun v skupni vrednosti 200  € + DDV po davčni stopnji 22%.

> Varianta B

SI-2 dobavi SI-1-ju 20 kosov trgovskega blaga A brez obveznosti plačila. Dobava je opravljena kot bonus za nakupe opravljene v preteklosti. Dobava brezplačnih 20 kosov je enostranska odločitev SI-2, tj. ne gre za dobavo, ki bi imela podlago v dogovoru (pogodbi) med SI-1 in SI-2. Prevoz blaga od SI-2 do SI-1 uredi (naroči in plača) SI-2.

> Varianta C

SI-2 dobavi SI-1-ju 20 kosov trgovskega blaga A brez obveznosti plačila. Dobava je opravljena za namene SI-1-jevih aktivnosti povečevanja prodaje (prodajna promocija). Dobava brezplačnih 20 kosov je enostranska odločitev SI-2, tj. ne gre za dobavo, ki bi imela podlago v dogovoru (pogodbi) med SI-1 in SI-2. Prevoz blaga od SI-2 do SI-1 uredi (naroči in plača) SI-2.

 

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI-1 pri knjiženju knjigovodske vrednosti zalog blaga ne uporablja kontov vračunane razlike v ceni in vračunanega DDV.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Uporaba lastnih zalog trgovskega blaga za razkuževanje prostorov v trgovskem podjetju 22.04.2020
ZALOGE – Uvoz blaga iz tretje države 25.03.2020
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Unije – brezplačni artikli so prejeti v sklopu plačljive nabave 24.12.2018
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - nakup rabljenega prevoznega sredstva pri dobavitelju-davčnem zavezancu iz druge države članice Unije 16.08.2018
ZALOGE - Nepremičnina namenjena prodaji v rednem poslovanju – nakup zemljišča z zgradbo, odstranitev zgradbe in graditev nove zgradbe za prodajo 07.08.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36