O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 17.05.2014
Uporaba do:
Datum vpisa: 27.09.2017
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Zgled revizorjevega poročila o preiskavi drugih zadev, ki niso računovodski izkazi, predstavljeni v poročilu o finančnem položaju in poslovanju in položaju dolžnika (sprejet okvir računovodskega poročanja so slovenski računovodski standardi).pdf
Priloga 2 - Zgled revizorjevega poročila o danem zagotovilu, povezanem s pregledom Sporazuma o finančnem prestrukturiranju in pogojev za njegovo uveljavitev.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 [!] 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb 28.12.2019 [!] 16.01.2020
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 03.08.2019 12.08.2019
Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 12.07.2019 15.07.2019
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 06.07.2019 11.07.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58