O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 29.11.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev

Opis primera

SI-1 je v mesecu decembru otrokom pri njem zaposlenih delavcev izročil novoletna darila. Darila je kupil pri SI-2. Vsak otrok – skupaj jih je bilo 20 - je dobil darilo v vrednosti 20 € (vrednost z DDV 22%). 15 od obdarjenih otrok je bilo mlajših od 15 let.  Obračunani zneski plače in nadomestil plače za mesec december so znašali:

  • bruto plača 28.000 €,                                                                                         
  • bruto nadomestilo plače v breme delodajalca 2.000 €,
  • prispevki v breme delodajalca od plač in nadomestil plač (skupna prispevna stopnja 16,10%) 4.830 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • plačilo dobavitelju ni prikazano.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA - Stroški kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga financira delodajalec 05.10.2017
STROŠKI DELA - Oprostitev plačila prispevka plača plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti po 39. členu ZUTD-A 05.10.2017
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (refundacija ZZZS) 05.10.2017
STROŠKI DELA - Plača in nadomestilo plače v breme delodajalca s prispevki od najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 05.10.2017
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom - spremljanje obveznosti za prispevke in akontacijo dohodnine po sistematiki FURS-eKartica 05.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17