O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 29.11.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev

Opis primera

SI-1 je v mesecu decembru otrokom pri njem zaposlenih delavcev izročil novoletna darila. Darila je kupil pri SI-2. Vsak otrok – skupaj jih je bilo 20 - je dobil darilo v vrednosti 20 € (vrednost z DDV 22%). 15 od obdarjenih otrok je bilo mlajših od 15 let.  Obračunani zneski plače in nadomestil plače za mesec december so znašali:

  • bruto plača 28.000 €,                                                                                         
  • bruto nadomestilo plače v breme delodajalca 2.000 €,
  • prispevki v breme delodajalca od plač in nadomestil plač (skupna prispevna stopnja 16,10%) 4.830 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • plačilo dobavitelju ni prikazano.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA - Regres za letni dopust za leto 2020 29.06.2020
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP 29.04.2020
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17