O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.11.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

KAPITAL – Družba z omejeno odgovornostjo – lastni deleži in rezerve za lastne deleže – odtujitev (prodaja) lastnega poslovnega deleža

Opis primera

SI je družba z omejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom-OK 100.000 € Imetniki poslovnih deležev so:

  • fizična oseba A – poslovni delež 30% (vrednost v OK 30.000 €),
  • fizična oseba B – poslovni delež 20% (vrednost v OK 20.000 €),
  • SI – poslovni delež (lastni poslovni delež) 50% (vrednost v OK 50.000 €).

SI je 1/10 svojega poslovnega deleža (=1/10 x 50.000 € = 5.000 €) prodala fizični osebi C za kupnino (prodajna cena):

  • varianta A:  22.000 €, 
  • varianta B:  8.000 €.

Stanje postavk kapitala SI na dan prodaje je bilo:

  • osnovni kapital 100.000 €,
  • rezerve iz dobička - zakonske rezerve 10.000 €,
  • rezerve za lastne poslovne deleže 200.000 €,
  • pridobljeni lastni poslovni deleži (odbitna postavka) 200.000 €,
  • preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 40.000 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Osnovni kapital – izstop družbenika – prenehanje poslovnega deleža brez zmanjšanja osnovnega kapitala – drugi družbeniki prevzamejo nove osnovne vložke 16.11.2018
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Prenesena čista izguba iz prejšnjih let - kritje iz čistega dobička poslovnega leta in s sprostitvijo kapitalskih rezerv 27.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo - Bilančna izguba 27.10.2017
KAPITAL - Družba z omejeno odgovornostjo – Bilančni dobiček - Udeležba v bilančnem dobičku 27.10.2017
KAPITAL - Delniška družba – Bilančni dobiček - Udeležba v bilančnem dobičku 27.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25