O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 25.10.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu

Opis primera

SI izkazuje med opredmetenimi osnovni sredstvi osebno motorno vozilo (v nadaljevanju: vozilo). 20. oktobra leta L je pri registracijski organizaciji podaljšal veljavnost prometnega dovoljenja in ob tem plačal 161,90 €, od tega:

  • 8,90 € za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, in
  • 153,00 € za letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (v nadaljevanju: letna dajatev) za 12 mesecev vnaprej.

Plačilo je opravil s poslovno debetno kartico.

20. junija leta L+1 je vozilo prodal. Zaradi sprememba lastništva je pri registracijski organizaciji vozilo odjavil iz prometa in ob tem prejel izračun (obračun) vračila sorazmernega deleža plačane letne dajatve (delež letne dajatve za obdobje 21. junij – 19. oktober leta 2). Znesek vračila je znašal 50,72 €. Vračilo je prejel na transakcijski račun 5. julija leta L+1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40