O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 16.08.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - nakup rabljenega prevoznega sredstva pri dobavitelju-davčnem zavezancu iz druge države članice Unije

Opis primera

SI-1 je v avgustu leta L z namenom nadaljnje prodaje od poslovnega subjekta s sedežem v Nemčiji (v nadaljevanju DE) kupil štiri rabljena (že uporabljana) osebna motorna vozila-OMV. DE je v Nemčiji davčni zavezanec identificiran za namene (nemškega) DDV. Nakupna cena za posamezno OMV je znašala 8.000 €. Vsa OMV so ustrezala opredelitvi rabljenega prevoznega sredstva, ki jo podaja 23. člen PZDDV. Za prenos tveganj in koristi, ki izhajajo iz lastništva, je bila dogovorjena pariteta Nemčija-sedež DE. OMV so bila pri DE prevzeta 2.8. leta L in so k SI-1 prispela 3.8. leta L. Prevoz OMV od DE do SI-1 je na podlagi naročila SI-1 opravil SI-2. DE je za prodano blago SI-1 2.8. leta L izdal račun v skupni vrednosti 32.000 €, ki je vseboval sklicevanje (klavzulo):

  • varianta A:  oproščena dobava v drugo državo članico Unije – nemški DDV ni obračunan
  • varianta B:  posebna ureditev za rabljeno blago – nemški DDV je obračunan od razlike v ceni in ni izkazan na računu.

SI-2 je za opravljen prevoz trgovskega blaga SI-1 6.8. leta L izdal račun v skupni vrednosti  2.000 € + DDV po davčni stopnji 22%.

SI-1 je v avgustu leta L eno od pridobljenih OMV prodal v Sloveniji za prodajno ceno z DDV 12.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • plačila dobaviteljem in kupcev niso prikazana.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Uporaba lastnih zalog trgovskega blaga za razkuževanje prostorov v trgovskem podjetju 22.04.2020
ZALOGE – Uvoz blaga iz tretje države 25.03.2020
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Unije – brezplačni artikli so prejeti v sklopu plačljive nabave 24.12.2018
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Slovenije 17.12.2018
ZALOGE - Nepremičnina namenjena prodaji v rednem poslovanju – nakup zemljišča z zgradbo, odstranitev zgradbe in graditev nove zgradbe za prodajo 07.08.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36