O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.08.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ZALOGE - Nepremičnina namenjena prodaji v rednem poslovanju – nakup zemljišča z zgradbo, odstranitev zgradbe in graditev nove zgradbe za prodajo

Opis primera

SI opravlja dejavnost gradnje stavb. Kupil je kupil zemljišče z zgradbo, zgradbo odstranil (porušil), na zemljišču zgradil novo zgradbo in novo zgradbo nato prodal.  Nakup zemljišča z zgradbo je bil opravljen v letu L, odstranitev zgradbe je bila opravljena v letu L, gradnja se je začela v letu L in končala v letu L+1, prodaja nove zgradbe je bila opravljena v letu L+1. Istočasno z nakupom zemljišča je pridobil tudi vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za gradnjo nove zgradbe.

Nakupna cena zemljišča z zgradbo je znašala 80.000 €.  Skupni znesek stroškov odstranitve stare zgradbe in gradnje nove zgradbe je znašal 160.000 € in je obsegal (postavka, leto, znesek):

 • material:  leto L 55.000 €  /  leto L+1 55.000 €
 • storitve:  leto L 13.000 €, od tega 10.000 € gradbena dela  /  leto L+1 5.000 € gradbena dela
 • amortizacija:  leto L 3.000 €/  leto L+1 3.000 €
 • delo delavcev:  leto L 14.000 €/  leto L+1 14.000 €

Prodajna cena zgradbe brez DDV je znašala 255.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • zemljišče leži v Sloveniji,
 • nakup zemljišča z zgradbo z DDV na podlagi izjave po 45. členu ZDDV-1,
 • SI opravlja v okviru svoje ekonomske dejavnosti samo transakcije, ki dajejo pravico do odbitka DDV,
 • plačnik DDV za dobavo (nabavo) odstranitve zgradbe in za dobave (nabave) gradbenih del je SI na podlagi 76.a člena ZDDV-1,
 • nova zgradba ni del socialne politike (ne izpolnjuje pogojev iz 54. člena PZDDV) – davčna stopnja DDV 22%,
 • stroški amortizacije so obsegali samo amortizacijo opreme,
 • plačila (dobaviteljem, kupcem, delavcem) niso prikazana.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Uporaba lastnih zalog trgovskega blaga za razkuževanje prostorov v trgovskem podjetju 22.04.2020
ZALOGE – Uvoz blaga iz tretje države 25.03.2020
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Unije – brezplačni artikli so prejeti v sklopu plačljive nabave 24.12.2018
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Slovenije 17.12.2018
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - nakup rabljenega prevoznega sredstva pri dobavitelju-davčnem zavezancu iz druge države članice Unije 16.08.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36