O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 31.07.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev

Opis primera

SI je za potrebe proizvajanja blaga (izdelkov, proizvodov), opravljanja storitev oz. pisarniške namene potreboval novo zgradbo. Novo zgradbo je pridobil tako, da je kupil zemljišče z zgradbo, zgradbo odstranil (porušil) in zgradil novo zgradbo. Istočasno z nakupom zemljišča je pridobil tudi vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za gradnjo nove zgradbe. Vsa dela pri odstranitvi stare zgradbe in gradnji nove zgradbe so opravili zunanji izvajalci.

Nakupna cena zemljišča s staro zgradbo je bila 100.000 €. Poštena vrednost stare zgradbe je znašala:

  • varianta A: 0 € (neuporabna zgradba, npr. ruševina),
  • varianta B: 10.000 € (uporabna zgradba, vendar njeno stanje ni bilo takšno, da bi jo SI lahko uporabljal skladno s svojimi potrebami/pričakovanji).

Stroški dokumentacije in dovoljenj za gradnjo nove zgradbe so znašali 3.000 € dokumentacija in 2.000 € dovoljenja (npr. upravne takse, plačilo neposredno iz transakcijskega računa). Stroški odstranitve stare zgradbe so znašali 10.000 €. Stroški gradnje nove zgradbe so znašali 200.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • zemljišče leži v Sloveniji,
  • nakup zemljišča z zgradbo z DDV na podlagi izjave po 45. členu ZDDV-1 ,
  • SI opravlja v okviru svoje ekonomske dejavnosti samo transakcije, ki dajejo pravico do odbitka DDV,
  • plačnik DDV za dobavo (nabavo) odstranitve zgradbe in za dobave (nabave) gradbenih del je SI na podlagi 76.a člena ZDDV-1,
  • plačila dobaviteljem niso prikazana ,
  • SI meri opredmetena osnovna sredstva-nepremičnine po pripoznanju po modelu nabavne vrednosti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Parkirišče - ureditev (graditev) in amortizacija 24.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22