O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 28.06.2018

Podjetje mora uporabljati NUPB SOP-32 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.06.2018
SOP 32 - Neopredmetena sredstva – stroški spletne strani (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 02.11.2017
SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2009 [!] 31.12.2018 02.11.2017
SOP 27 - Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko najema (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 02.11.2017
SOP 25 - Davek od dobička - spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8