O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 15.06.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz

Opis primera

SI izkazuje med opredmetenimi osnovni sredstvi več tovornih vozil, ki jih uporablja za opravljanje dejavnosti prevoza blaga. V marcu leta L je za tovorna vozila v Sloveniji nabavil gorivo-plinsko olje (dizel) v skupni vrednosti 15.000 €, od tega DDV po davčni stopnji 22% 2.704,92 €.  V aprilu leta L je na FURS vložil mesečni zahtevek za vračilo trošarine za komercialni prevoz - obrazec TRO-K. Po SI-jevih izračunih je pravica do vračila znašala 230,00 €. Na podlagi vloženega zahtevka je FURS SI-ju v juniju izdal in vročil odločbo o vračilu trošarine za marec leta L v višini 230,00 €. SI je vračilo trošarine na svoj transakcijski račun prejel v juliju leta L.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • plačila dobaviteljem goriva niso prikazana.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40