O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 08.06.2018

Podjetje mora uporabljati NUPB OPMSRP-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
OPMSRP 07 - Uporaba pristopa preoblikovanja na podlagi MRS 29 računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 [!] 02.11.2017
OPMSRP 06 - Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu – odpadna električna in elektronska oprema 01.01.2005 [!] 02.11.2017
OPMSRP 05 - Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
OPMSRP 04 - Določanje, ali dogovor vsebuje najem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2018 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17