O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 08.06.2018

Podjetje mora uporabljati NUPB OPMSRP-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
OPMSRP 19 - Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 18 - Prenosi sredstev od odjemalcev 01.11.2009 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 16 - Varovanja čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 15 - Dogovori o izgradnji nepremičnin 01.01.2010 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 13 - Programi zvestobe kupcev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10