O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 29.05.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun

Opis primera

SI opravlja storitveno dejavnost. Za izdajo računov, ki so plačani z gotovino, uporablja davčno blagajno, za izdajo računov, ki so plačani na transakcijski račun, pa uporablja urejevalnik besedil oz. programsko opremo (program za fakturiranje), ki ne podpira davčnega potrjevanja.

V mesecu marcu leta L je kupcu iz Slovenije opravil storitev in izdal račun v znesku 200 € + DDV po davčni stopnji 22% z rokom plačila 30 dni od dneva izdaje. Za način plačila računa je bilo dogovorjeno nakazilo na SI-jev transakcijski račun, zato SI računa ni izdal iz davčne blagajne. Kupec se je v aprilu leta L oglasil pri SI in račun plačal z gotovino. SI je moral zato za v marcu izdan račun naknadno opraviti postopek potrditve skladno z določili ZDavPR. Ker račun, ki ga je izdal v marcu, ni vseboval vseh elementov, ki so potrebni za davčno potrjevanje (npr. račun ni vseboval zaporedne številke skladno s formatom po ZDavPR Oznaka poslovnega prostora-Oznaka elektronske naprave-Zaporedna številka računa, zaščitne oznake izdajatelja računa oznaka-ZOI, časa izdaje računa), je račun izdal še enkrat (dodatno) iz davčne blagajne z vsemi obveznimi podatki po ZDavPR.

Kako SI knjiži davčno potrjen račun, ki ga je izdal v povezavi z opravljeno storitvijo, za katero je predhodno že izdal račun, ki ni vseboval vseh elementov, ki so potrebni za davčno potrjevanje?

Uvodna opomba: v nadaljevanju so prikazane tri možne variante knjiženja. Iz vidika računovodske teorije je (najbolj) pravilna Varianta 1. Uporaba variante 2 oz. 3 je odvisna od konkretnih rešitev organizacije računovodstva, predvsem od:

  • ali zavezanec različne vrste/tipe izdanih računov (npr. računi izdani z urejevalnikom besedil, davčno potrjeni računi, e-računi) knjiži na ločenih kontih,
  • ali je zavezancu pomembno, da ima v poslovnih knjigah vnesene osnovne podatke vseh izdanih računov (tip/vrsta, zaporedna številka, datum izdaje, znesek).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40