O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 17.05.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen«

Opis primera

SI prodaja trgovsko blago kupcem v Sloveniji. Z namenom povečanja (pospeševanja) prodaje je priredil prodajno akcijo »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen«. Pogoji prodajne akcije so bili:

 • prodajna akcija se izvaja v aprilu leta L in velja za posamezen nakup ,
 • za vrednost najcenejšega artikla se ob izvršitvi nakupa (izdaji računa) obračuna popust,
 • popust za najcenejši artikel se izključuje (ni združljiv) z ostalimi popusti.

Kupec K je v času prodajne akcije pri SI v sklopu posameznega (enega) nakupa kupil tri artikle:

 • artikel 1: 1 kos, prodajna cena z DDV 60 €,
 • artikel 2: 1 kos, prodajna cena z DDV 40 €,
 • artikel 3: 1 kos, prodajna cena z DDV 20 €.

SI je popust na računu obračunal/prikazal na način:

 • varianta A:  artikel 1 1x 60 €  /  artikel 2 1x 40 €  /  artikel 3 1x 20 €  /  popust (-) 20 €  /  skupaj 100 €  /  DDV 22% od osnove 81,97 € = 18,03 €,
 • varianta B:  artikel 1 1x 60 €  /  artikel 2 1x 40 €  /  artikel 3 1x 20 €  (-) popust 100% 20 € = 0 €  /  skupaj 100 €  /  DDV 22% od osnove 81,97 € = 18,03 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • plačilo kupca je opravljeno v gotovini,
 • davčna stopnja DDV 22%,
 • nabavne vrednosti prodanih artiklov so znašale: artikel 1 36 €, artikel 2 24 €, artikel 3 12 €,
 • SI je ob nabavi artiklov izkoristil pravico do odbitka DDV.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z DDV (izjava po 45. členu ZDDV-1), stroški uporabe nepremičnine so vključeni v najemnino 23.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, stroški uporabe nepremičnine so vključeni v najemnino 22.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin - najemnina za premičnino 22.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – spodbuda za sklenitev najema za nepremičnino v obliki oprostitve plačila najemnine 22.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki – Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - državna podpora prejeta za pridobitev (nakup) opredmetenega osnovnega sredstva 22.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46