O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 15.05.2018
Članek nima posebnosti! Obračun prodaje po posameznih sestavinah (blago, kuponi za popust) in unovčenja kuponov.pdf

PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona

Opis primera

SI prodaja trgovsko blago kupcem v Sloveniji. Z namenom povečanja (pospeševanja) prodaje je v mesecu aprilu leta L vsakemu kupcu ob nakupu izročil kupon za popust ob naslednjem nakupu (nakupu v prihodnosti). Pogoji za unovčenje kupona (koriščenje popusta) so bili:

 • kupon se lahko unovči ob enkratnem nakupu blaga pri SI do konca maja leta L,
 • višina popusta znaša 10 % vrednosti enkratnega (naslednjega) nakupa,
 • posamezen kupon je možno unovčiti samo enkrat,
 • ob posameznem nakupu je možno unovčiti en kupon,
 • unovčenje kupona izključuje ostale popuste (ni združljivo z drugimi popusti),
 • izplačilo kupona v denarju ni možno.

V mesecu aprilu je bilo kupcem razdeljenih 50 kuponov. Prihodki od prodaje so znašali 100.000 €. Skupna vrednost prodanega blaga po rednih cenah brez DDV je znašala 100.000 € (op. to pomeni, da SI pri prodaji v aprilu ni odobraval popustov). SI je na podlagi preteklih izkušenj ocenil, da bodo kupci unovčili 80% danih kuponov, in da bo povprečna vrednost posamezne prodaje brez DDV po cenah pred popustom znašala 1.500 €. Do konca maja je bilo unovčeno:

 • varianta A: 70% danih kuponov (= 50 danih kuponov x 70% = 35 kuponov);  povprečna vrednost posamezne prodaje brez DDV po cenah pred popustom je znašala 1.000 €,
 • varianta B: 90% danih kuponov (= 50 danih kuponov x 90% = 45 kuponov);  povprečna vrednost posamezne prodaje brez DDV po cenah pred popustom je znašala 2.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • vsa plačila kupcev so opravljena v gotovini,
 • davčna stopnja DDV 22%,
 • knjižba zmanjšanja zalog blaga zaradi prodaje ni prikazana.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46