O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 05.04.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve – Terjatve za odbitni DDV - pavšalno nadomestilo DDV

Opis primera

SI opravlja gostinsko dejavnost. V marcu leta L je od fizične osebe F, ki opravlja osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (OKGD) (od)kupil kmetijske pridelke v vrednosti 200 €. F je SI-ju predložil veljavno dovoljenje davčnega organa-FURS, da ima za kupljene kmetijske pridelke pravico do pavšalnega nadomestila v višini 8% od odkupne vrednosti. Račun za kupljene kmetijske pridelke je izdal F (op. lahko bi ga izdal tudi SI v imenu in za račun F; če bi v takem primeru SI račun plačal z gotovino, bi račun podlegal davčnemu potrjevanju - potrjevanje bi moral opraviti SI). SI je za odkupljene kmetijske pridelke obračunal pavšalno nadomestilo DDV. Plačilo za odkupljene kmetijske pridelke je opravil v aprilu leta L na F-jev transakcijski račun.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI je odkupljene kmetijske izdelke pripoznal med zalogami surovin in materiala: pri knjiženju ni uporabil kontov obračuna nabave.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40