O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Datum vpisa: 06.03.2018
Članek nima posebnosti! Priloga 1: Izračun popravka odbitka DDV.pdf
Priloga 2: Obračun amortizacije po letih.pdf

TERJATVE, OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV – popravek (povečanje) odbitka DDV za opredmeteno osnovno sredstvo

Opis primera

SI je bil do 8. marca leta L t.i. mali davčni zavezanec (davčni zavezanec oproščen plačevanja DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1), 8. marca leta L pa se je identificiral za namene DDV. V januarju leta L je za potrebe opravljanja dejavnosti nabavil (kupil) osebni računalnik v vrednosti 700 € + DDV po davčni stopnji 22%. Račun za nabavo je prejel 23.01. leta L. Osebni računalnik je knjižil med opredmetena osnovna sredstva kot opremo in za obračunavanje amortizacije izbral metodo enakomernega časovnega amortiziranja po letni amortizacijski stopnji 50 %. Z obračunavanjem amortizacije je začel 1. februarja leta L. Na dan identifikacije je osebni računalnik uporabljal za namene opravljanja dejavnosti. V aprilu leta L+2 ga je prodal za 50 € + DDV 22%.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40