O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 27.02.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov

Opis primera

> Varianta A: prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu in za tuj račun

SI-1 opravlja odvetniško dejavnost.  S kupcem/naročnikom SI-2 je sklenil dogovor o pravnem svetovanju. SI-1 je v povezavi s svetovanjem pri SI-3 v imenu in za SI-2 naročil izdelavo strokovnega mnenja. SI-1 in SI-3 sta se glede plačilo storitve izdelave strokovnega mnenja dogovorila, da bo storitev plačal SI-1. SI-3 je za izdelavo strokovnega mnenja izdal račun v znesku 200 € + DDV 22% in ga poslal k SI-1. V računu je kot kupca navedel SI-2, kot plačnika pa SI-1. SI-1 je znesek računa prerazdelil SI-2 (op. zaradi uveljavljanja odbitka DDV pri SI-2, je SI-1 k listini/obračunu prerazdeljenih stroškov priložil račun, ki ga je izdal SI-3).

> Varianta B: prefakturiranje stroškov, ki ni povezano z dobavo blaga/opravljanjem storitev

SI-1 in SI-2 opravljata dejavnosti v poslovnih prostorih (pisarnah), ki imata skupen števec električne energije. Ker je števec električne energije (merilno mesto) »pisan« na SI-1, sta se SI-1 in SI-2 dogovorila, da si bosta stroške električne energije delila, in sicer v razmerju 50% : 50%. SI-1 je od dobavitelja električne energije SI-3 prejel račun v znesku 100 € + DDV 22% in SI-2 zaračunal porabo električne energije 50 € + DDV 22%.

> Varianta C: prefakturiranje stroškov kot sestavni del dobave blaga/opravljanja storitev (odvisni stroški prodaje blaga/opravljanja storitve, ki se prevalijo na kupca)

SI-1 opravlja dejavnost davčnega svetovanja.  S kupcem/naročnikom SI-2 je sklenil dogovor o davčnem svetovanju, ki je vključeval določbo, da je SI-1 poleg t.i. »gole« storitve svetovanja v vrednosti 500 € + DDV 22% dolžan plačati tudi odvisne stroške svetovanja. SI-2 je v povezavi s svetovanjem pri SI-3 naročil prevod dokumentacije iz tujega v slovenski jezik. SI-3 je za prevod izdal račun v znesku 200 €, DDV pa ni obračunal, ker je t.i. mali davčni zavezanec oproščen plačevanja DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1. SI-1 je za opravljeno davčno svetovanje izdal račun v skupnem znesku 700 € + DDV 22%.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40